DECLARAŢIA DE MEDIU A HEINZEL GROUP

Respectăm mediul şi avem ca scop reducerea la minim a impactului afacerii nostre asupra mediului. Pe lângă faptul că ne dorim o eficienţă cât mai mare, în toate activităţile punem accentul pe protejarea mediului şi minimizarea impactului ecologic al afacerii nostre. De aceea în fabricile noastre este implementat un sistem de control al calităţii certificat ISO 9001, iar standardul de management al mediului este certificat ISO 14001.

Atât Europapier, cât şi compania internaţională sunt certificate FSC® (FSC C017326) şi PEFC (PEFC/06-37-03). Suntem convinşi că aceste sisteme de management sunt benefice în toate activităţile noastre, în parte datorită faptului că au fost adoptate de către toţi angajaţii din companiile noastre. Angajaţii noştri sunt conştienţi de faptul că împărtăşesc responsabilitatea pentru impactul pe care activitatea lor o are asupra mediului şi stiu cum să îl limiteze cât mai eficient.

Politica de Mediu, Calitate şi Siguranţă este parte integrantă a Strategiei noastre de Grup. Responsabilitatea faţă de mediu este unul dintre factorii-cheie în toate activităţile grupului. Avem ca scop reducerea la minim a impactului afacerii noastrea asupra mediului şi susţinem principiul unei permanente îmbunătăţiri în toate activităţile nostre.

Un sistem atotcuprizător de pregătire şi training pentru toţi angajaţii companiilor noastre în toate categoriile de activitate – de la operatori la managerii de mijloc şi până la cei de top – are o contribuţie la toate aceste rezultate pozitive.

Încercăm să imprimăm aceste valori nu numai celor care fac parte din companiile noastre, dar şi furnizorilor de materii prime şi servicii pe care îî contractează companiile noastre. Ne încurajăm clienţii să profite de avantajele gamei noastre de produse care au fost fabricate într-un mod cât se poate de prietenos cu mediul. Şi dezvoltăm relaţii cu publicul larg, cu instituţii de stat, comunitate şi regionale, dar şi cu alte companii.

Dorim să facem dovada resposabilităţii noastre sociale faţă de mediu prin deschidere, comunicare a oricăror cerinţe specifice şi dorinţă de a oferi informaţii corecte despre fabricile noastre, strategie şi obiective – şi de asemenea cu recunoaşterea imediată a micilor probleme. Doar dialogul direct şi onest şi cooperarea între toate părţile interesate pot aduce coabitarea de lungă durată şi plină de succes într-o lume ca cea de azi în care există atât de multă tehnologie.

Alfred H. Heinzel, Preşedinte al Heinzel Group