TERMENI SI CONDITII

Compania Europapier este membră a Grupului Heinzel din noiembrie 2010.

 

Generalități

Utilizarea site-urilor web furnizate de Heinzel Holding GmbH, 1223 Viena, Wagramer Strasse 28-30 și/sau filialele sale și/sau companiile asociate acesteia (toate aceste societăți sunt denumite în continuare „Heinzel"; pentru informații suplimentare, consultați ”Structura acționariatului”; toate aceste pagini web sunt denumite în continuare „site-uri web Heinzel") este permisă numai în conformitate cu acești Termeni și condiții și Clauzele de protecție a datelor. În tot cazul, acești Termeni și condiții și Clauzele de protecție a datelor pot fi modificate, completate sau amendate din când în când, după caz, cum ar fi de ex. pentru achiziționarea de produse și/sau servicii. Prin accesarea și/sau utilizarea oricăruia dintre site-urile web ale Heinzel, acceptaţi și sunteţi de acord cu conținutul și aplicabilitatea acestor Termeni și condiții și Clauze de protecție a datelor, cu modificările aduse periodic. Mai mult, sunteți obligat să respectați legile și regulamentele aplicabile în legătură cu utilizarea oricărui site web Heinzel. Dacă nu acceptați sau nu sunteți de acord cu prevederile din Termeni și condiții și din Clauzele de protecție a datelor, utilizarea site-urilor web ale Heinzel este interzisă în mod expres.  
 
Heinzel își rezervă dreptul de a amenda, modifica, suplimenta, actualiza sau limita Termenii și condițiile și Clauzele de protecție a datelor și/sau orice informații furnizate în site-urile web ale Heinzel în orice moment și fără o notificare prealabilă; această clauză se aplică, de asemenea, îmbunătățirilor sau modificărilor referitoare la produsele, serviciile sau similare descrise pe site-urile web ale Heinzel.
   
 
Nicio garanție, răspundere sau ceva similar 

Heinzel nu își asumă nicio răspundere, garanție sau ceva similar pentru exactitatea, corectitudinea, actualitatea sau exhaustivitatea oricăror informații furnizate pe site-urile web ale Heinzel; acest lucru se va aplica, de asemenea, oricăror informații sau informații similare furnizate de terți pe oricare dintre site-urile web ale Heinzel. Heinzel nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate de a actualiza site-ul web Heinzel pentru a furniza informații actualizate (furnizate și de terțe persoane) sau pentru a asigura exactitatea, corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor publicate (furnizate inclusiv de terțe persoane) și nu își asumă nicio răspundere pentru cele menționate anterior.  
 
Orice utilizare a site-urilor web ale Heinzel se face pe propria dvs. răspundere. Orice material sau informații (furnizate inclusiv de terțe persoane) sunt furnizate fără garanții, răspunderi sau altele similare. Prin urmare, Heinzel nu își asumă nicio garanție, răspundere sau orice altceva care apare din niciun motiv, nici în mod expres, nici implicit, nici din obligații legale sau de altă natură privitoare la practicile normale de piață, utilizarea într-un anumit scop sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau a drepturilor de proprietate comercială sau industrială sau a drepturilor de autor. În plus, Heinzel nu își asumă nicio garanție, răspundere sau altele asemenea cu privire la operațiile neîntrerupte, la timp, sigure, corecte sau exacte ale site-urilor web Heinzel.  
 
Prin prezenta acceptați și sunteți de acord că orice descărcare sau procurare similară de materiale sau informații (furnizate inclusiv de terțe părți și/sau link-uri către site-uri web) o faceți pe propria răspundere și că veți fi singurul responsabil pentru eventualele pagube produse, care includ, fără a se limita la acestea, pierderea de date sau deteriorarea sistemelor calculatorului.  
 
Heinzel nu își asumă nicio răspundere pentru daune directe, indirecte sau de altă natură aduse utilizatorilor sau unor terțe persoane care derivă din site-urile web ale Heinzel sau din legătura cu acestea, conținutul acestora sau utilizarea lor. Această excludere se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte site-uri web sau altor surse care sunt conectate la sau de la site-urile web ale Heinzel sau se referă la site-urile web ale companiei. Mai mult, această excludere se aplică și în cazul oricărei răspunderi care decurge din sau în legătură cu utilizarea sau descărcarea sau accesul la orice material și/sau informații sau altele asemenea. În plus, orice răspundere pentru pierderea profitului, întreruperea operațiilor sau afacerii, pierderea economiilor sau pierderea de programe sau date este exclusă chiar și atunci când Heinzel informează despre posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere a oricărei răspunderi descrisă mai jos se aplică oricărei revendicări, inclusiv unor drepturi contractuale sau legate de garanție sau în afara contractului, sau de altă natură.    
 
 
Protecția datelor  

 Dvs., în calitate de utilizator al site-urilor web Heinzel, menționați în mod explicit că datele furnizate, inclusiv datele personale, pot fi utilizate de Heinzel în mod automat și într-o manieră adecvată scopului.  
 
Prin urmare, sunteți de acord, de asemenea, că datele furnizate în aplicațiile online ale site-urilor web Heinzel și trimise către Heinzel pot fi utilizate de companiile Grupului Heinzel (vă rugăm să consultaţi: „Structura acționariatului”) într-o manieră adecvată scopului.  
 
Mai mult decât atât, sunteți informat în mod explicit că Heinzel utilizează servicii terțe (de exemplu, Google Analytics, Facebook, etc.) și acceptați în mod explicit utilizarea acestor date de către astfel de terțe părți și, implicit, trimiterea datelor dvs. unor terțe părți.
 
Este specificat mai jos că unele site-uri web ale Heinzel furnizează date în scopuri statistice pentru Google Analytics, o companie de analiză web a Google Inc. În acest sens, vă informăm că Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”. În prezent, cookie-urile pot identifica computerul dvs., dar nu pot stabili o legătură cu identitatea dvs. Informațiile furnizate de un fișier cookie privind utilizarea site-urilor web ale Heinzel (inclusiv adresa IP a utilizatorului) sunt transferate și stocate pe un server Google din Statele Unite ale Americii.  
 
Google va folosi aceste informații pentru a analiza utilizarea site-urilor web ale Heinzel, pentru a pregăti rapoarte privind activitatea site-ului web pentru furnizorii de site-uri web și pentru a oferi servicii suplimentare în legătură cu utilizarea site-urilor web și a internetului în conformitate cu termenii și condițiile proprii.  
 
În plus, Google va furniza aceste informații unor terțe părți, după caz, dacă și în măsura impusă de lege sau dacă terțele părți analizează aceste date în numele Google. În conformitate cu termenii și condițiile, Google utilizează adresa dvs. IP pentru a corela aceste date cu alte date Google. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor prin adaptarea unei aplicații în software-ul browser; în acest scenariu, totuși, rețineți că nu este posibil să se utilizeze toate funcțiile site-urilor web ale Heinzel.  
 
Utilizând oricare dintre site-urile web ale Heinzel, sunteți de acord și acceptați utilizarea datelor de către Google în forma, în maniera și pentru scopurile descrise mai sus.  
 
În general, dispozițiile privind protecția datelor din Legea privind protecția datelor sau alte legi aplicabile vor fi respectate de Heinzel în legătură cu utilizarea site-urilor web ale Heinzel.  
 
 
Drepturi de autor 

Folosirea site-urilor web ale Heinzel este permisă numai în scop informativ, fie din motive personale sau de afaceri. Întregul conținut al site-urilor web Heinzel este protejat de drepturile de autor ale companiei Heinzel, indiferent dacă conținutul este oferit contra unei taxe sau nu. Orice reproducere, distribuire, închiriere, accesare, publicare sau altă utilizare de orice fel necesită consimțământul scris expres prealabil al companiei Heinzel și este interzisă în mod expres. Heinzel își rezervă în mod expres drepturile de autor și drepturile conexe asupra conținutului furnizat pe site-urile web ale companiei.  
 
Astfel, Heinzel își dă acordul pentru utilizarea fotografiilor de presă furnizate pe site-urile web ale companiei în legătură cu o referire la Heinzel și/sau proprietarii drepturilor de autor (așa cum se prevede în declarația de presă Heinzel) până la o notificare ulterioară.