Principalele standarde de mediu pe scurt:

Eticheta PEFC (PEFC/06-37-03), introdusă de Programul pentru Promovarea Certificării Pădurilor, verifică faptul că materiile prime pe bază de lemn folosite în producerea hârtiei provin din păduri certificate conform cu unul dintre sistemele de certificare PEFC (PEFC/06-37-03) sau îndeplinesc criteriile standardelor PEFC  (PEFC/06-37-03) pentru lanţurile de custodie. 

Pentru informaţii detaliate despre PEFC, vă rugăm să verificaţi certificatele înregistrate
https://www.pefc.org/
PEFC - Europapier Certificate

Marca FSC® (FSC C017326), introdusă de Forest Stewardship Council® (Consiliul Administrării Pădurilor) face dovada faptului că materiile prime pe bază de lemn folosite în producerea hârtiei provin din păduri administrate responsabil conform standardelor FSC® (FSC C017326) sau că îndeplinesc criteriile standardelor FSC® (FSC C017326) pentru lanţurile de custodie.

Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să verificaţi certificatele înregistrate FSC®
http://www.fsc-info.org/
FSC® - Europapier Certificate

European Ecolabel (European Flower)

European Ecolabel pentru produsele din hârtie este o "Eco-etichetă" atotcuprinzătoare aplicabilă atât produselor din fibre la prima mână, cât şi celor reciclate şi defineşte criteriile privitoare la emisii, consumul de energie, provenienţa materiilor prime şi substanţelor chimice specifice.

Nordic Swan

Nordic Swan pentru produsele din hârtie este o "Eco-etichetă" atotcuprinzătoare aplicabilă atât produselor din fibre la prima mână, cât şi celor reciclate şi defineşte criteriile privitoare la emisii, consumul de energie, provenienţa materiilor prime şi substanţelor chimice specifice.

Carbon Neutral Product

Termenul "fără emisii de carbon" specifică faptul că emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu fabricarea unui produs sunt "compensate" prin credite care finanţează proiecte de energie regenerabilă, fără emisii, cum ar fi de exemplu fermele eoliene, instalaţiile solare şi îmbunătăţirile care duc la creşterea eficienţei energiei.

Blue Angel

Blue Angel pentru produsele din hârtie este o "Eco-etichetă" atotcuprinzătoare aplicabilă produselor care sunt exclusiv sau în cea mai mare parte bazate pe fibre reciclate. Aceasta defineşte criteriile privitoare la gradele de calitate a hârtiei recuperate şi a substanţelor chimice utilizate.

Certified Green Energy (Green-e)

Green-e este un simbol recunoscut care îi ajută pe consumatori să identifice produsele superioare certificate pentru care s-a folosit energie regenerabilă. Aceasta atestă faptul că Certificatele de Energie Regenerabilă (CER) îndeplinesc standardele stricte de mediu şi de protecţie a consumatorului. 

Windpower

Această etichetă simbolizează utilizarea electricităţii produse de forţa regenerabilă a vântului pentru fabricarea hârtiei.